۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

بانوان مدال آور مسابقات قهرمانی هانمادانگ استان تهران مشخص شدند

بانوان مدال آور مسابقات قهرمانی هانمادانگ استان تهران مشخص شدند

با برگزاری مسابقات قهرمانی هانمادانگ بانوان استان تهران ، برترین های چهار بخش قدرتی،رکوردی، تعادلی و پرشی مشخص و معرفی شدند . به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان تهران ؛مسابقات آزاد قهرمانی هانمادانگ بانوان استان به مناسبت گرامیداشت دهه کرامت با حضور ۱۱۰۰شرکت کننده در  چهار بخش ( قدرتی، پرشی، رکوردی/تعادلی، سرعتی) در تمامی […]

با برگزاری مسابقات قهرمانی هانمادانگ بانوان استان تهران ، برترین های چهار بخش قدرتی،رکوردی، تعادلی و پرشی مشخص و معرفی شدند .

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان تهران ؛مسابقات آزاد قهرمانی هانمادانگ بانوان استان به مناسبت گرامیداشت دهه کرامت با حضور ۱۱۰۰شرکت کننده در  چهار بخش ( قدرتی، پرشی، رکوردی/تعادلی، سرعتی) در تمامی ردههای سنی و ردههای کمربندی ، طی دو  روز( پنجشنبه و جمعه ۴ و ۵ خرداد ماه) در سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن برگزار گردید .

در پایان این رقابتها،برترین ها ۱۶ آیتم برگزار شده به شرح ذیل معرفی شدند؛

بخش قدرتی
آیتم دیت چاگی
رده سنی ۱۶ تا ۱۸ سال
مقام اول : حنانه ایرانشاهی
مقام دوم : پرنیا حاجیان
مقام سوم : ریحانه افتخاریان انوشه
مقام سوم مشترک : دیبا بختیاری
رده سنی۱۹ تا ۲۹ سال
مقام اول : فایزه امامیاری
مقام دوم : فاطمه مددی
رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال
مقام اول : مهدیه عطاءالهی
رده سنی ۴۰ تا ۴۹ سال
مقام اول : لیلی علیدوست
مقام دوم : سعیده پوراسماعیلی
مقام سوم : زهرا استادآقا
مقام سوم مشترک : پریسا صفری یوسفی
رده سنی ۵۰ تا ۵۹ سال
مقام اول : زهرا همتی
آیتم یوپ چاگی
رده سنی ۱۶ تا ۱۸ سال
مقام اول : آیلین بذرافشان فتیده
رده سنی ۱۹ تا ۲۹ سال
مقام اول : فاطمه درخشنده
مقام دوم : فاطمه خرازیان
مقام سوم : لیلا آردم
مقام سوم مشترک : حدیث اسدی
رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال
مقام اول : الهه آجرلو
رده سنی ۴۰ تا ۴۹ سال
مقام اول : ملیحه اسدی
مقام دوم : معصومه ابوالقاسمی وند
مقام سوم : سعیده پوراسماعیلی
آیتم جوموک
رده سنی ۱۹ تا ۲۹ سال
مقام اول : زهرا رستمی
مقام دوم : زهرا سربیشه
مقام سوم : ریحانه مرادی
رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال
مقام اول : چنورعبدی
مقام دوم : فریده شهابی
مقام سوم : مهدیه عطاءالهی
رده سنی ۴۰ تا ۴۹ سال
مقام اول : لیلی زیوری ضمیر
مقام دوم : لیلی علیدوست
آیتم سوننال
رده سنی ۱۶ تا ۱۸ سال
مقام اول : مائده عابدی گرمه
مقام دوم : مریم رجبی
مقام سوم : آی سودا زارعی
مقام سوم مشترک : محدثه عبدی
رده سنی ۱۹ تا ۲۹ سال
مقام اول : زهرا رستمی
مقام دوم : محدثه گلستانیان
مقام سوم : عاطفه سادات علیکی
مقام سوم مشترک : فایزه امامیاری
رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال
مقام اول : مهدیه عطاءالهی
مقام دوم : رقیه اکبری
مقام سوم : سپیده تیموری پابندی
مقام سوم مشترک : چنورعبدی
رده سنی ۴۰ تا ۴۹ سال
مقام اول : لیلی علیدوست
مقام دوم : فریبا رابهیان
مقام سوم : زهرا مقدم
مقام سوم مشترک : منصوره سعیدی
بخش سرعتی
آیتم سوننال
رده سنی بالای ۱۹ سال
مقام اول : مهدیه عطاء الهی
مقام دوم : آتنا رضا سلطانی
بخش دولگه چاگی خطی
آیتم فیلیپینی
رده سنی زیر ۹ سال
مقام اول : زهرا صادق زاده
مقام دوم : آترین خورنگاه
رده سنی ۱۰ تا ۱۲ سال
مقام اول : آیلین غفاری
مقام دوم : یسنا عسکری
مقام سوم :یسنا دوستی نژاد
رده سنی ۱۳ تا ۱۵ سال
مقام اول : آیناز عسگری
مقام دوم : سارینا نریمانی
مقام سوم : حلما یوسفی
مقام سوم مشترک : سیده عسل رحیمی کاکه جوب
رده سنی ۱۶ تا ۱۸ سال
مقام اول : عسل وندائی
مقام دوم : رقیه سلیمی زاده
مقام سوم : الهام فیروزی
رده سنی بالای ۱۹ سال
مقام اول : یاسمن انیسی
مقام دوم : رقیه جلیل پور
مقام سوم : زهرا سراجیان
مقام سوم مشترک : عاطفه صحرائی
بخش تعادلی
آیتم یوپ چاگی
رده سنی زیر ۹ سال
مقام اول : عسل پناهی
مقام دوم : سارینا کوهستانی الهادی
مقام سوم : دینا پناهی ایردموسی
مقام سوم مشترک : النا مهدور
رده سنی ۱۰ تا ۱۲ سال
مقام اول : باران امینی
مقام دوم : فائزه پرتوی کلهر
مقام سوم : آدینا میرآخورلی
مقام سوم مشترک : النا براتی
رده سنی ۱۳ تا ۱۵ سال
مقام اول : مهسا رضایی یاری
مقام دوم : مبینا صادق زاده
مقام سوم : ستایش علیمرادی
مقام سوم مشترک : عسل تک محمدی
رده سنی ۱۶ تا ۱۸ سال
مقام اول : نازنین زهرا موقری طلب
مقام دوم : تبسم مهاجرین ارومیه
مقام سوم : فاطمه سلیمان پور
مقام سوم مشترک : عسل دالوند
رده سنی بالای ۱۹ سال
مقام اول : هاجر عطایی آقامیرلو
مقام دوم : فاطمه توکلی
مقام سوم : نسیم کوهی
مقام سوم مشترک : سهیلا نعمتی
آیتم آپ چاگی
رده سنی زیر ۹ سال
مقام اول : دینا پناهی ایردموسی
مقام دوم : زهرا اصغری
مقام سوم : پریا حاجی آقائی
مقام سوم مشترک : نیلا نصیری
رده سنی ۱۰ تا ۱۲ سال
مقام اول : سارینا کوهستانی الهادی
مقام دوم : نازنین زهرا زارع
مقام سوم : زهرا صادق زاده
مقام سوم مشترک : ثمین آقامحمدلو
رده سنی ۱۳ تا ۱۵ سال
مقام اول : سارینا نریمانی
مقام دوم : آنیسا سادات حسینی
مقام سوم : فاطمه شیرزادی
مقام سوم مشترک : زینب جعفری
رده سنی ۱۶ تا ۱۸ سال
مقام اول : وستا کرمی
مقام دوم : حدیث آرمند مرادلو
مقام سوم : روژان چالوسی
رده سنی بالای ۱۹ سال
مقام اول : فاطمه توکلی
مقام دوم : نسیم کوهی
مقام سوم : آتنا رضاسلطانی
مقام سوم مشترک : سارا حسامی
آیتم دولیا چاگی
رده سنی زیر ۹ سال
مقام اول : رونیکا کریمی
مقام دوم : هلنا سلیمانی
مقام سوم : پریا گل محمدی
مقام سوم مشترک : مژده سنائی
رده سنی ۱۰ تا ۱۲ سال
مقام اول : نازنین زهرا علیزاده
مقام دوم : رونیکا کریمی
مقام سوم : آدینا میرآخورلی
مقام سوم مشترک : النا شایان
رده سنی ۱۳ تا ۱۵ سال
مقام اول : کیمیا دزفولی
مقام دوم : مهسا رضایی یاری
مقام سوم : مبینا صادق زاده
مقام سوم مشترک : آیناز عسگری
رده سنی ۱۶ تا ۱۸ سال
مقام اول : عسل دالوند
مقام دوم : نازنین زهرا موقری طلب
مقام سوم : حدیث آرمند مرادلو
مقام سوم مشترک : مهلا احمدی
رده سنی بالای ۱۹ سال
مقام اول : فاطمه توکلی
مقام دوم : هاجر عطایی آقامیرلو
مقام سوم : نسیم کوهی
مقام سوم مشترک : فاطمه فرهادی
بخش پرشی
آیتم نوپی آپ چاگی
رده سنی زیر ۹ سال
مقام اول : مهرسا اسکندری زنجانی
مقام دوم :  حلما ناظمی
رده سنی ۱۰ تا ۱۲ سال
کمربند سفید – زرد – سبز – آبی
مقام اول : رومینا رستم پور
مقام دوم : یسنا اشکی
مقام سوم : ثنا رعنائی
مقام سوم مشترک : آیلین خلج
کمربند قرمز – پوم
مقام اول : آمیتیس حبیب الله زاده
مقام دوم : نرگس شاکریان
مقام سوم : هلیا نیکخواه
مقام سوم مشترک : کتایون خضرلو
رده سنی ۱۳ تا ۱۵ سال
کمربند زرد – سبز – آبی
مقام اول : ملینا سلطانیان
مقام دوم : مونا صالحی
مقام سوم : رها رنجبر
مقام سوم مشترک : سوگند پناهی
کمربند قرمز – پوم
مقام اول : زهرا سادات موسوی
مقام دوم : سارینا نریمانی
مقام سوم : زهرا بدری
مقام سوم مشترک : زهرا رشیدی
رده سنی بالای ۱۹ سال
مقام اول : رقیه جلیل پور
مقام دوم : راضیه قدیریان
مقام سوم : سارا عمرانی
مقام سوم مشترک : عاطفه مهدی پور
آیتم تیویوپ چاگی
رده سنی ۱۰ تا ۱۲ سال
مقام اول : هلیا نیک خواه
مقام دوم : آوا فیروزی
رده سنی ۱۳ تا ۱۵ سال
کمربند سبز – آبی
مقام اول : آسنا فشکی فراهانی
مقام دوم : مائده شقاقی
مقام سوم : آرام بخشی
مقام سوم مشترک : نورا نصیری تجن گوکه
کمربند قرمز – پوم
مقام اول : شیلان گنجوری زارع
مقام دوم : فاطیما گلعلیپور شیرکوهی
مقام سوم : آیشین سراجی
رده سنی ۱۶ تا ۱۸ سال
مقام اول : عسل وندائی
مقام دوم : ستایش حسینی
مقام سوم : آتنا مهری شاهیجانی
رده سنی بالای ۱۹ سال
مقام اول : ملیکا عطائی
مقام دوم : عاطفه مهدی پور
مقام سوم : فاطمه شاهمیرزالو
بخش رکوردی
آیتم آپ چاگی
مقام اول : النا مهدور
مقام دوم : آدرینا همت
مقام سوم : زهرا ملازاده
مقام سوم مشترک : دینا پناهی ایردموسی
رده سنی ۱۰ تا ۱۲ سال
کمربند زرد – سبز
مقام اول : نازنین زهرا شکری
مقام دوم : فاطمه گل محمدی
مقام سوم : ستایش کریمی اجارستاقی
مقام سوم مشترک : سارا خالقی
کمربند آبی – قرمز – پوم
مقام اول : مهرسا مقدم
مقام دوم : باران فرج پور
مقام سوم : آیلین یوسفی
مقام سوم مشترک : سارا سعیدی جاهد
رده سنی ۱۳ تا ۱۵ سال

کمربند زرد – سبز – آبی
مقام اول : فاطمه چناقچی
مقام دوم : پرستو شیری محب
مقام سوم : آیلین مری
مقام سوم مشترک : ملینا فیروز تطف رودی
کمربند قرمز – پوم – مشکی
مقام اول : محدثه فرج الهی
مقام دوم : ملینا فراهانی
مقام سوم : صبا شاکر
مقام سوم مشترک : ملیکا نجفی شاه کوهی
رده سنی ۱۶ تا ۱۸ سال

مقام اول : مهسا محمدنژاد
مقام دوم : فاطمه بهلول زاده حاجلاری
مقام سوم : فاطمه شاهمیرزالو
مقام سوم مشترک : النا سهیل پور
رده سنی بالای ۱۹ سال
مقام اول : مهدیه خلیلی
مقام دوم : فرناز امینی
مقام سوم : محدثه گلستانیان
مقام سوم مشترک : آتنا رضاسلطانی
آیتم دولیا چاگی
رده سنی زیر ۹ سال
مقام اول : رونیکا کریمی
مقام دوم : زهرا اصغری
مقام سوم : حلما هاشمی
مقام سوم مشترک : سارینا شجاعی
رده سنی ۱۰ تا ۱۲ سال
کمربند زرد – سبز –  آبی
مقام اول : دریا آروندی
مقام دوم : باران محمدتقی
مقام سوم : فاطمه امینی موموران
مقام سوم مشترک : سارا سعیدی جاهد
کمربند قرمز – مشکی
مقام اول : کیمیا قیطانی
مقام دوم : رها ابراهیمی
مقام سوم : النا شایان
مقام سوم مشترک : طناز کریمی آشتیانی
رده سنی ۱۳ تا ۱۵ سال
کمربند زرد – سبز – آبی
مقام اول : آیدا شریفی
مقام دوم : ویانا تقی زاده
مقام سوم : آرام بخشی
مقام سوم مشترک : محدثه اشجع
کمربند قرمز – پوم
مقام اول : کیمیا دزفولی
مقام دوم : کیانا حاجی بابایی
مقام سوم : هستی بداقی
مقام سوم مشترک : زهرا سادات موسوی
رده سنی ۱۶ تا ۱۸ سال
مقام اول : فاطمه شاهمیرزالو
مقام دوم : فاطمه دادگر
مقام سوم : کوثر طالعی مهربانی
مقام سوم مشترک : حدیثه حیدری
رده سنی بالای ۱۹ سال
مقام اول : فرناز امینی
مقام دوم : فاطمه شعبان
مقام سوم : نگین آقا جانپور
مقام سوم مشترک : هاجر عطایی آقامیرلو
آیتم دولگه چاگی (فیلیپینی)
رده سنی زیر ۹ سال
مقام اول : نیایش مرادی
مقام دوم : پریا حاجی آقائی
مقام سوم : به نگار سرفیل
مقام سوم مشترک : بنیتا محمدعلی
رده سنی ۱۰ تا ۱۲ سال

کمربند زرد – سبز – آبی
مقام اول : زهرا صادق زاده
مقام دوم : فاطمه گل محمدی
مقام سوم : آرشیدا کشاورز افشار
مقام سوم مشترک : فاطمه فرخنده
کمربند قرمز – پوم
مقام اول :سونیا قاسمی برلیان
مقام دوم : النا شایان
مقام سوم : آمتیس حبیب الله زاده
مقام سوم مشترک :سارینا علیزاده مقانلو
رده سنی ۱۳ تا ۱۵ سال
کمربند زرد – سبز – آبی
مقام اول : پارمیدا آورنده
مقام دوم : پرنیان گرجی
مقام سوم : باران قیدر
مقام سوم مشترک : سوگند سلطانی
کمربند قرمز – پوم
مقام اول : سارینا نریمانی
مقام دوم : نگار ابراهیمی
مقام سوم : نازنین زهرا فلاحی
مقام سوم مشترک : سارینا امین طوسی
رده سنی ۱۶ تا ۱۸ سال
کمربند سبز – آبی
مقام اول : ویستا کرمی
مقام دوم : هانیه بیگدلی
مقام سوم : مهسا محمدنژاد
مقام سوم مشترک : هانیه علی
کمربند قرمز – مشکی
مقام اول : دنیا باقری
مقام دوم : روژان چالوسی
مقام سوم : عسل وندائی
مقام سوم مشترک : حدیث آرمند مرادلو
رده سنی بالای ۱۹ سال

کمربند سبز – آبی
مقام اول : سونیا کنعانی حقیقی
مقام دوم : نسیم کوهی
مقام سوم : مبینا طالعی نیا
کمربند قرمز – مشکی
مقام اول : حانیه ترابی
مقام دوم : یاسمن انیسی
مقام سوم :  حنانه حسینی
مقام سوم مشترک : فرناز امینی
آیتم یوپ چاگی
رده سنی زیر ۹ سال
مقام اول : النا مهدور
مقام دوم : پرنیا زند حسینی
مقام سوم : یاس بروغنی
مقام سوم مشترک : راحیل مرادی
رده سنی ۱۰ تا ۱۲ سال
کمربند زرد – سبز
مقام اول : زینب نعمتی
مقام دوم : ستایش کریمی اجارستاقی
مقام سوم : مهدیه افشار
مقام سوم مشترک :پریا نیکدوست
کمربند آبی – قرمز – مشکی
مقام اول : حلما استیری
مقام دوم : آیلین یوسفی
مقام سوم : فاطمه امینی ماموان
مقام سوم مشترک : هدیه کلانتری
رده سنی ۱۰ تا ۱۲ سال
مقام اول : باران محمدتقی
مقام دوم : الیسا فروتنی
مقام سوم : باران چاکانی
مقام سوم مشترک : الناز تارم
رده سنی ۱۳ تا ۱۵ سال
کمربند زرد – سبز – آبی
مقام اول : ستایش اسدی
مقام دوم : زهرا سلیمی
مقام سوم : غزل دالوند
مقام سوم مشترک : هانیه حضی زاده پریخانی
کمربند قرمز – پوم
مقام اول : محدثه فرج الهی
مقام دوم : فاطیما گلعلی پورشیرکوهی
مقام سوم : هستی بداقی
مقام سوم مشترک : ملینا فراهانی
رده سنی ۱۶ تا ۱۸ سال
مقام اول : حنانه ایرانشاهی
مقام دوم : ساینا سجادی
مقام سوم : مینا ثابتی پور
مقام سوم مشترک : مهتاب مرادی
رده سنی بالای ۱۹ سال
کمربند زرد – سبز – آبی
مقام اول : فاطمه سلیمانی پور
مقام دوم : زهرا نجفی اذر
مقام سوم : مطهره ممتاز
کمربند قرمز – مشکی
مقام اول : زهرا امینی
مقام دوم : فاطمه توکلی
مقام سوم : فرناز امینی
مقام سوم مشترک : آتنا رضا سلطانی
آیتم موم دولیا
رده سنی زیر ۹ سال
مقام اول : کیانا نوری
مقام دوم : یاس بروغنی
مقام سوم : نیایش مرادی
مقام سوم مشترک : النا براتی
رده سنی۱۰ تا ۱۲ سال
کمربند سبز – زرد
مقام اول : آیسان اقبالی
مقام دوم :تارا چابوک
مقام سوم : زهرا صادق زاده
مقام سوم مشترک :یاسمین زهرا نظری
کمربند آبی – قرمز – پوم
مقام اول : هستی جلالوند
مقام دوم : مهرسا مقدم
مقام سوم : آیلین شاملوئی
مقام سوم مشترک : سارینا ستاری
رده سنی ۱۳ تا ۱۵ سال
کمربند زرد- سبز – آبی
مقام اول : پرنیان گرجی
مقام دوم : شقایق کنجی کاشانی
مقام سوم : ستایش حسینی
مقام سوم مشترک : ملینا سلطانیان
کمربند قرمز – پوم
مقام اول : سارینا نریمانی
مقام دوم : فاطیما گلعلی پور شیرکوهی
مقام سوم : فاطمه شریعت ناصری
مقام سوم مشترک : سوگل نوری
رده سنی ۱۶ تا ۱۸ سال
کمربند سبز
مقام اول : هانیه علی
کمربند قرمز – مشکی
مقام اول : مهتاب مرادی
مقام دوم : نازنین زهرا بابالویی
مقام سوم : دنیا باقری
مقام سوم مشترک : روژان چالوسی
رده سنی بالای ۱۹ سال
مقام اول : راضیه قدیریان
مقام دوم : فرنار امینی
مقام سوم : یاسمن شربتیان سمنانی
مقام سوم مشترک : یاسمن انیسی

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram