۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

  • شناسه : 75767
  • 06 آذر 1402 - 11:42
  • 416 بازدید
  • ارسال توسط :
دختران برتر معرفی شدند
با برگزاری مسابقات قهرمانی اسلامشهر ؛

دختران برتر معرفی شدند

مسابقات قهرمانی تکواندو شهرستان اسلامشهر، در بخش دختران برگزار و طی آن نفرات برتر مشخص و معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان تهران؛ به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج مسابقات آزاد قهرمانی تکواندو شهرستان اسلامشهر در گروه دختران ردههای سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان در ردههای کمربندی سبز – آبی و قرمز – […]

مسابقات قهرمانی تکواندو شهرستان اسلامشهر، در بخش دختران برگزار و طی آن نفرات برتر مشخص و معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان تهران؛ به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج مسابقات آزاد قهرمانی تکواندو شهرستان اسلامشهر در گروه دختران ردههای سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان در ردههای کمربندی سبز – آبی و قرمز – مشکی  با حضور ۳۰۱ هوگوپوش  جمعه سوم آذر ماه در سالن ورزشی  امام خمینی برگزار گردید .

در پایان این رقابتها،نفرات برتر در اوزان دهگانه مشخص و به شرح ذیل معرفی شدند ؛
رده سنی خردسالان
کمربندسبز-آبی:
وزن اول:
اول:آیلین کریمی
دوم:پارمیسقهرمانی یگانه
سوم:پریماه قندهاری
سوم مشترک:یاسمین زهرا نظری
وزن دوم:
اول:نازنین رقیه پوروکیلی
دوم:مهرسا اسدی
سوم:مهیا شیدافر
سوم مشترک:پرنیا میرزائی
وزن سوم:
اول:پرنیا امجدی
دوم:هانیه علیزاده
سوم:نازنین زهرا معروفی
سوم مشترک:بنیتا محسنی دینه رودی
وزن چهارم:
اول:نیکا کمالی
دوم:سالله باریکانی
سوم:حلما سادات موسوی چاشمی
سوم مشترک:نغمه اکبری
وزن پنجم:
اول:آیدا مسکن دوست
دوم:آیناز هوشیار ورنیاب
سوم:الینا جهانشاهی انبوهی
سوم مشترک:سوگند احمدی
وزن ششم:
اول:آناهیتا کوشامهر
دوم:رهااردستانی
سوم:ملیکا آقائی فر
سوم مشترک:پریا آقازاده
وزن هفتم:
اول:آندیا باقری
دوم:ارغوان محمدی
سوم:ملیکا مین باشی
سوم مشترک:ملیسا شیرزاد ورجوی
وزن هشتم:
اول:ستایش خمسه
دوم:پارمیس زیران پورگشترودخانی
سوم:دینا اسفندیاری
سوم مشترک:مبینا عبدالهی
وزن نهم:
اول:الینا تقوی مهر
دوم:فاطمه محمدی
سوم:عسل مرادی
سوم مشترک:کیمیا جاللی
وزن دهم:
اول:زهرا حیدری
دوم:فاطمه حیدری
سوم:سروین شریفیان
سوم مشترک:ترانه پورجباری
رده کمربند قرمز-مشکی :
وزن اول:
اول:نازنینزهرامصریکردکندی
دوم:رونیکا سعیدی پور
سوم:حلما سرآبادانی
وزن سوم:
اول:النا صادق پور
دوم: نرگس احمد
وزن چهارم:
اول:یسنا نوروزیوحید
دوم:پریا میرزاجانی لطیف
سوم:فاطمه اسفندیاری
سوم مشترک:ترنم جهانگیرپور
وزن پنجم:
اول:پرستش محمد ارفع
دوم:مهسا محمودی گهرودی
سوم:معصومه اصغرزاده
سوم مشترک:مائده پاپی
وزن ششم:
اول:محدثه اقرائی
دوم:مهرآفرین کریمی
سوم:یاسمین داوری دولت آبادی
وزن هفتم:
اول:نرگس غظنفرمیزان
ی دوم:سارینا رضایی روفچائی
سوم:نازنین محرمیبنیادآباد
وزن هشتم:
اول:ماهک شریفی
دوم:آیناز جودی بالستانی
سوم:شیدا جاویدی
وزن دهم:
اول:فاطمه احمد
دوم:رها رضاییباران
سوم:آنیسا محققی
سوم مشترک:هستی پناهنده زرنق
رده سنی نونهالان
کمربندسبز-آبی:
وزن اول:
سوم:حنانه بخشی سنجدری
وزن دوم:
اول:هستی رفیعی
دوم:ریحانه قلعه جوئی
سوم:دیانا همت
وزن سوم:
اول:سوگند خوانچه زرین
دوم:رها محمدی
وزن چهارم:
اول:فاطمه رضاقلی بیگی
دوم:مه تیام افسری کرده مهین
سوم:محدثه قربانیبرزانلو
سوم مشترک:ملینا سادات میر ابراهیمی
وزن پنجم:
اول:هستی غالمی
دوم:آناهیتا ندری قوشحی
سوم:مبینا بخشی درین کبود
سوم مشترک:مهتا رادمان فر
وزن ششم:
اول:نادیا بیات
دوم:فاطمهثامنی
سوم:کوثر طهماسبی
سوم مشترک:عارفه میررجبی
وزن هفتم:
اول:معصومه روستا
دوم:ستایش هاللی
سوم:آناهیتا شکری
سوم مشترک:مهسا شاهدی
وزن هشتم:
اول:نرگس روحانی
دوم:آرمیتا مطیعی
سوم:یلداخانعلی پور
سوم مشترک:ریحانهخان پور
وزن نهم:
اول:ریحانه حصارکی
دوم:مهشید محمدی
سوم:سارینا عیسی لو
سوم مشترک:نرگس میرخانی
وزن دهم:
اول:نازنین زهراالهی
دوم:آنیتا قره اغی
سوم:نازنین زهرا یدالهی
سوم مشترک:یسنا علی کرمی
رده کمربند قرمز-مشکی:
وزن سوم:
اول:زهرا تاجیک
دوم:مائده عرب
سوم:هستی شهیدی
وزن چهارم:
اول:یگانه آزرده دل
دوم:نازنین زهرا شجاعی راد
سوم: ساغرعابدی
سوم مشترک:ساغر جوشقانی
وزن پنجم:
اول:اسما روستایی
دوم:نرگس یعقوبی
وزن ششم:
اول:کیمیا دزفولی
دوم:راحیل مختاری
سوم:آیدا زارعی
سوم مشترک: فاطمه رئیسی
وزن هفتم:
اول:پارمیس رنجبر
دوم:فاطمهصبوری اصل
سوم:آویناخلیلی
وزن هشتم:
اول:ملینا کمانی
سوم:تسنیم ارسالنی
وزن نهم:
اول:آیسان رمضانی
دوم:کیانا کیائی
سوم:پریاقاسمی
وزن دهم:
اول:عطرین علی دوست
دوم:حنانه خادمی
سوم:سما آریاجو
سوم مشترک:حدیثه سیری
رده سنی نوجوانان
کمربندسبز-آبی:
وزن اول:
اول:حدیث علی زمانی
دوم:فاطیما نوروزی
وزن دوم:
سوم:فاطمه معصومه دین محمدی
وزن سوم:
اول:سارا غالمی
دوم:زهرا قنبری
سوم:نیایش کوهی فرد
سوم مشترک:آیدا آقازاده خواجه بالغ
وزن چهارم:
اول:فاطمه رحیمی
وزن پنجم:
دوم:فاطمه کریمی
وزن ششم:
اول:مبینا انوشه
دوم:ستایش نوروزی
وزن هفتم:
اول:نازنین زهرا رنجیر
دوم:محدثه کنگرلو
سوم:رقیهقنبرنژاد
سوم مشترک:رمیصا انوری
وزن هشتم:
اول:حدیثولی نیا
دوم:سالله غالمی
سوم:فاطمه عاشور نیا
سوم مشترک:معصومه وکیلی
وزن نهم:
سوم:فاطمه هوشمند
وزن دهم:
اول:ریحانه شعبانلو
دوم:ستایش رحیمی
رده کمربندقرمز-مشکی:
وزن دوم:
دوم:آالله حسنوندبود آاللو
وزن سوم:
اول:زهرا عزیزی
وزن چهارم:
اول:فاطمه سادات شامخی
دوم:قاطمه غفوری
سوم:نرگس معجزاتی
وزن پنجم:
اول:بی بی فاطمه سجادی
وزن ششم:
دوم:سما عابدی
سوم:حنانه محمدی کجل
وزن هفتم:
اول:نازنین زهرا عبدالهی کردهمهین
دوم:آتنا قلی پور
وزن هشتم:
اول:زهرا علی نواز
دوم:زهرا آفرین
سوم:ستایش شکیبائی
وزن نهم:
سوم:ماریا مصطفائی
وزن دهم:
اول:محدثه علی
دوم:مهسا چهل قارتی
سوم:آیدا نصیری قوشه بالغ

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram