۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

شهید قاسم طاهر نیا

نام : قاسم    نام خانوادگی : طاهرنیا تاریخ تولد : ۱۳۳۶          نام پدر : کمربند : مشکی دان ۱ تاریخ شهادت :  

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram