۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » برگه ها » داوران ملی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه و شهرستان
1محمد هداوند حیدری ورامین
2عباس ملاییجنوب غرب
3علی کریمیجنوب غرب
4احمد خمیس آبادیشمال غرب
5محمدمحلوجیشهریار
6خیرا...ابوالقاسمیشمال غرب
7پرویز زمانیجنوب غرب
8وحید رضا خداییورامین
9ابوالفضل رمضانیشمیرانات
10سید فضل ا... قدس میرحیدریشمال غرب
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram